Danish
English
German

Afbestillingsregler

Afbestillingsregler for individuelle gæster:

Indtil 24 timer før ankomst kan reservationen annulleres vederlagsfrit for individuelle gæster.

Ved senere afbestilling har hotellet krav på en erstatning svarende til prisen for de bestilte hotelydelser for første dagen.

Der vil blive afsendt en NO SHOW regning hvis der ikke bliver meldt afbud, dette gælder også ved flyaflysning.

Venligst fremsend rejseplan (fly numre samt ankomst- og afrejsetidspunkt). Er disse ikke modtaget senest 24 timer før ankomst, bedes I selv sørge for transport til hotellet.

Ved yderligere oplysninger eller eventuel information i forbindelse med reservation af udflugter, står vi meget gerne til rådighed.

Erstatningsansvar:

I tilfælde af force majeure og/eller andre ekstraordinære forhold, der ligger udenfor Hotel Icefiords direkte kontrol - herunder bl.a. brand, vandskade, strejke/lockout og sygdom hos personale, er Hotel Icefiord berettiget til annullering af aftalen uden varsel og erstatningspligt.

Hotel Icefiords erstatningsansvar for aftalens overholdelse kan aldrig overstige bookingens samlede pris, og en eventuel erstatning omfatter ikke inddirekte tab, såsom avancetab. Transport- og rejseomkostninger til alternativ indkvartering dækkes ikke.

Værdigenstande / opbevaring af bagage m.v.:

Hotel Icefiord er ikke ansvarlig for bortkomst eller tyveri af værdigenstande og bagage på værelset eller på hotellet i øvrigt; herunder i forbindelse med benyttelse af bagagerum.

Glemte genstande:

Værdigenstande efterladt/glemt på værelset eller hotellet opbevares højest 3 måneder efter afrejse.

Eftersendelse af genstande kan ske mod betaling af nødvendig porto eller transportørudgift. Genstande eftersendes kun mod forudbetaling af porto, og der kan ikke sendes pr. efterkrav.

Afbestillingsregler for møder, kurser, seminarer, konferencer & receptioner.

Vejledende regler for afbestillingsbetingelser for kurser, konferencer og andre større arrangementer på hoteller:

1. Et arrangement kan - uden omkostninger - afbestilles indtil 21 kalenderdage før startdato. 
Da et booket arrangement spærrer for evt. andre arrangementer i samme perioder, ser vi os desværre nødsaget til at effektuere nedstående pkt.   

2. Ved aflysning eller reducering af et arrangement indenfor 14-21 kalenderdage før startdato opkræves godtgørelse, svarende til 25% af den aftalte pris for almindelige ydelser; lokaleleje, værelser &  bestilt forplejning. 

3. Ved aflysning eller reducering af et arrangement 3-14 kalenderdage før startdato opkræves godtgørelse, svarende til 50% af den aftalte pris for almindeligydelser; lokaleleje, værelser og bestilt forplejning.

4. Ved aflysning eller reducering af et arrangement indenfor 1-3 kalenderdage før startdato opkræves godtgørelse, svarende til 75% af den aftalte pris for almindelig ydelser; lokaleleje, værelser og bestilt forplejning.

5. Ved aflysning af et arrangement grundet trafikale årsager umiddelbart før startdato, kan Hotel Icefiord genvurdere bestemmelserne i pkt. 4.

6. Senest to uge før arrangementets start skal arrangøren fremsende navneliste, tidsplan/program med angivelse af tidspunkt for måltider og øvrige servicering. 

7. Ordrebekræftelsen SKAL tilbagesendes i underskrevet stand senest 7 dage efter modtagelsen. Såfremt at ordrebekræftelsen ikke returneres underskrevet forbeholder Hotel Icefiord sig retten til at annullere ordren uden yderligere varsel.

8. Ved specielle ydelser kræves en godtgørelse på 100%. Ved specielle ydelser forstås ydelser der fra Hotel Icefiord's side er bestilt særskilt til et arrangement og som medfører meromkostninger for Hotel Icefiord. 

9. Afvigelser fra disse standardbetingelser skal aftales skriftligt mellem arrangøren og Hotel Icefiord.

Ved aflysning i forbindelse med force majeure gælder følgende:

Aflysning på grund af vejret eller trafikale forhold betragtes som force majeure. Der beregnes intet annulleringsgebyr for de dage, hvor gæsten er forhindret på grund af vejret eller trafikale forhold. Der beregnes annulleringsgebyr for de dage, hvor gæsten evt. selv beslutter at aflyse hele eller dele af en bekræftet booking, selvom en booking har været delvist påvirket af force majeure. Der faktureres således ikke for de dage, der direkte er påvirket af force majeure.